03.10.2022

Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj 2022

Název projektu: Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj
Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky
Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2022
Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2022 neinvestiční účelovou dotací ve výši 1 213 660 Kč.

Cíle projektu:

  • Ovlivňování politik a legislativy EU prostřednictvím členství v Radě evropských obcí a regionů (CEMR)
  • Posilování kapacity obcí při implementaci principů udržitelného rozvoje a posílení jejich schopnosti aplikovat dobrou praxi v rámci aktuálních trendů s využitím dostupných programů a zdrojů

Klíčové aktivity projektu:

  • Aktivní zapojení Svazu do tvorby stanovisek Rady evropských obcí a regionů (CEMR)
  • Podpora kapacity měst a obcí při aplikaci politik a programů EU v programovém období 2021-2027
  • Podpora obcí a měst při implementaci principů udržitelného rozvoje v místní praxi
  • Podpora obcí a měst při plnění zákonných povinností vůči orgánům státu – Diář starosty

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.