Podpora aktivního zapojení obcí a měst ČR do rozhodovacích procesů EU

Název projektu: Podpora aktivního zapojení obcí a měst ČR do rozhodovacích procesů EU a účinná obhajoba zájmů samospráv ČR na mezinárodní úrovni

Realizátor: Svaz měst a obcí České republiky

Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2016

Financování: Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost Svazu v oblasti obhajování zájmů českých obcí a měst na úrovni Evropské unie a v oblasti podpory mezinárodních spolupráce podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016 neinvestiční účelovou dotací ve výši 2,450.000 Kč.

Realizované aktivity:

  • podpora aktivního členství Svazu v evropských a mezinárodních organizacích
  • sledování a ovlivňování legislativních opatření a politik EU
  • aktivity v oblasti implementace programového období 2014 – 2020
  • podpora zapojení měst a obcí do mezinárodní spolupráce a budování partnerských sítí mezi samosprávami
  • předávání zkušeností v oblasti reformy a demokratizace veřejné správy zemím, které prochází společenskou a politickou transformací
  • informování obcí a měst ČR o mezinárodních politikách a legislativě EU.