Odpovědný zastupitel

Zohledňuje změnu postavení obcí a měst dle nového občanského zákoníku

Cílem projektu bylo na základě realizace vzdělávacích kurzů a zprovozněním systému komplexních služeb zvýšit efektivitu, transparentnost a kvalitu rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí, jejichž nositeli jsou místní zastupitelé a zaměstnanci měst a obcí.

Pro odpovědnou a transparentní činnost obcí je nutné zvládat složité procesní postupy při výkonu samostatné i přenesené působnosti. Svaz měst a obcí ČR v rámci projektu zajistil odborné zázemí dostupné pro obce bez ohledu na jejich typ nebo charakter. Kvalitní řízení a fungování obce totiž přispívá k zvyšování důvěry občanů v činnost veřejné správy jako takové.

Projekt průřezově podpořil vytváření protikorupčního prostředí a prosazování etických principů na úrovni místní veřejné správy s důrazem na období po komunálních volbách v roce 2014.

Účastníci projektu: představitelé a zaměstnanci měst a obcí

Realizace projektu: dle harmonogramu byl ke 30. listopadu 2015 ukončen.

Výstupy projektu: nadále volně k dispozici v rámci udržitelnosti  

 • e-learningové kurzy zaměřené na problematiku využívání nového občanského zákoníku na obcích a městech
 • vypracované odpovědi na „212 vzorových otázek" z právní poradny
 • Příručka pro zastupitele po volbách 2014
 • databáze 150 vzorů dokumentů revidovaných podle nového občanského zákoníků s komentáři
 • ekonomická analýza potřeb - Sociální služby
 • ekonomická analýza potřeb - Doprava a mobilita
 • analýza potřeb / priorit měst a obcí - Role obcí a měst v podpoře místní zaměstnanosti 
 • analýza potřeb / priorit měst a obcí - Sociální bydlení 
 • Sbírka případových studií  - Obsahuje studie z oblasti ekonomiky a rozvoje obcí.  Zabývá se i dalšími  tématy, která nejvíc trápí města a  obce, konkrétně: dopady  rozpínání měst, bydlením a s ním spojenou sociální sférou, dopravní obslužností, odpadovým hospodářstvím  či  celkovou kvalitou a dostupností veřejných služeb. 

Právní poradna:

 • byla součástí projektu
 • funguje nadále v rámci členských poplatků, a to zdarma pro členy Svazu měst a obcí ČR, pro ostatní tazatele zpoplatněna 500,-Kč + DPH/dotaz

Dotazy můžete klást telefonicky na tel.: 226 257 505 každý pracovní den od 12:00 do 20:00 hodin anebo e-mailem na poradna@odpovednyzastupitel.cz.

Více informací: www.odpovednyzastupitel.cz

Financování projektu:  Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.