Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Projekt Svazu měst a obcí České republiky probíhá v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022, pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky Bc. Jana Lipavského.

Je zaměřený na podporu přenosu zkušeností ze zemí EU směrem k samosprávám v zemích tzv. Východního partnerství (Moldavsko, Ukrajina, Gruzie a další). Tento přenos umožní městům a obcím v partnerských zemích efektivně vést samosprávu a podpořit další rozvoj na místní úrovni.
 


 

 


25.11.2022

Spolupráce s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem získává kvůli válce zcela nový rozměr

Svaz ve dnech 2. - 4. 11. 2022 realizoval mezinárodní projekt s názvem "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství", jehož cílem bylo podpořit odolnost samospráv, a to především prostřednictvím výměny a přenosu zkušeností mezi zástupci obcí z EU a zemí Východního partnerství. Přinášíme vám výstupy a shrnutí průběhu aktivit tohoto projektu.

04.11.2022

ON-LINE PŘENOS KONFERENCE: Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv

Svaz ve spolupráci s partnery pořádal 4. 11. 2022 v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Konference byla věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti. SLEDUJTE ZÁZNAM Z KONFERENCE

18.10.2022

Konference SMO ČR: Přenos zkušeností z EU k samosprávám zemí Východního partnerství

Svaz ve spolupráci s partnery pořádá v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci a bude věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti.

14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.