26.05.2020

TZ - Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout společná centra služeb

Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout společná centra služeb

14.07.2015 12:33

Více než dvě stovky motivujících starostů a členů týmu projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce se v červnu a červenci sešly v Plzni, Olomouci, Praze a Brně. Konala se tu třetí setkání představitelů projektu po změně zastupitelstev v souvislosti s komunálními volbami loni na podzim. Jednalo se o aktuální meziobecní spolupráci a o tom, co se bude dít během pokračování projektu do 30. listopadu. Mluvilo se zejména o administrativní podpoře malých obcí, zaměstnaností a podpoře podnikání.

 

„Projekt na podporu meziobecní spolupráce je jedinečný mimo jiné svým rozsahem i principem fungování. Bylo na uvážení jednotlivých měst a obcí nezávisle na členství ve Svazu, zda se zapojí a jaké volitelné téma, kromě povinného školství, sociální oblasti a odpadového hospodářství si vyberou,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Z dosavadních výstupů je zřejmé, že podpora meziobecní spolupráce má smysl a je naprosto nezbytné, aby města a obce nezávisle na velikosti táhla za jeden provaz. Jsme na jedné lodi a právě spolupráce zvyšuje šanci zdárně dosáhnout požadovaného cíle.“

 

„Do projektu se od začátku v květnu 2013 zapojilo 186 území tvořených zhruba  5 200 městy a obcemi z celé České republiky,“ říká ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR a současně ředitel a supervizor projektu Jaromír Jech a dodává: „V prodloužené části, schválené řídicím orgánem - Ministerstvem práce a sociálních věcí letos na jaře, pokračuje  176 území.“

 

„Hlavním tématem setkání motivujících starostů bylo právě prodloužení projektu, kterého se podařilo dosáhnout,“ říká vedoucí týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR Antonín Lízner a dodává: „Dosud byly díky projektu mimo jiné analyticky zmapovány situace v jednotlivých územích a společně se hledala řešení, jak problematické oblasti řešit. Výsledky jsou součástí souhrnných analyticko-strategických materiálů zveřejněných na www.obcesobe.cz.

 

„Klíčovými tématy pokračování projektu na podporu meziobecní spolupráce jsou mimo jiné financování a podpora spolupráce měst a obcí, přenos zkušeností ze zahraničí, právní a legislativní souvislosti meziobecní spolupráce či řízení kvality veřejné správy,“ říká vedoucí odborného týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR Marek Jetmar a dodává: „Vznikla také platforma efektivní meziobecní spolupráce umožňující přímou komunikaci s aktivními zástupci území. Zabývá se administrativní podporou činnosti především malých obcí či zaměstnaností a podporou podnikání jako průřezovými tématy, která si v první části projektu vyžádala území.“

 

Díky projektu tak dnes na řadě míst České republiky zvažují nebo se už přímo chystají otevřít společná centra služeb, která by zajišťovala servis samosprávám. Na provozu by se měly společně podílet dobrovolné svazky obcí (DSO). S přípravou takových center, která by měla hlavně malým obcím usnadnit život, co se týče administrativy, včetně právních a finančních aspektů bude pomáhat tým lidí z projektu na podporu meziobecní spolupráce v rámci prodloužené části. Inspirací může být například Poradenské a servisní centrum DSO Tišnovsko, které se za účasti zástupců projektu na podporu meziobecní spolupráce otevřelo 27. dubna 2015 na Obecním úřadě v Předklášteří. 

 

Projekt na podporu meziobecní spolupráce realizuje Svaz měst a obcí ČR. Je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Informace o fondu najdete na www.esfcr.cz, o projektu na www.obcesobe.cz.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Prezentace najdete na tomto místě.