15.01.2014

Uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí finančních prostředků obcím

Ředitel -supervizor našeho projektu Jaromír Jech požádal Generální finanční ředitelství o stanovisko k DPH při poskytnutí finančních prostředků obcím.

Otázka zněla:

Jak pohlížet na finanční příspěvek obcím na platy zaměstnanců: má být fakturován včetně DPH a DPH z takového plnění mají následně obce odvést?

Odpověď Generálního finančního ředitelství: „…finanční prostředky z Evropských fondů určené na platy zaměstnanců nejsou poskytnuty za plnění, které je předmětem daně, tyto finanční prostředky nelze považovat za úplatu, neboť nejsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně“. 

 

Podrobně si můžete problematiku nastudovat v těchto dokumentech:

Dotaz Jaromíra Jecha položený Generálnímu finančnímu ředitelství, s přiloženým stanoviskerm Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí finančních prostředků obcím .