Benchmarking

Brenchmarking DSO

 

Odpady

Neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO

Měrná produkce třídený plast, nápojové kartony 2012

Měrná produkce tříděný papír 2012

Měrná produkce třídené sklo 2012

Měrná produkce SKO 2012

Měrná produkce KO 2012

Celkové neinvestiční výdaje na odpady (372) průměr 2008 - 2012

Sociální oblast

Kapitálové výdaje na obyvatele 2008-2012 průměr

Kapacita domov pro seniory 2012

Běžné výdaje na obyvatele 2008-2012 průměr

Školství

Průměr žáků třída 2.st ZŠ 2012

Průměr žáků třída 1.st ZŠ 2012

Průměr počet dětí třída MŠ 2012

Počet žáků ZŠ na 1000 obyvatel 2012

Kapitál výdaje obec 1 žák ZŠ 2012

Kapitál výdaje obec 1 žák MŠ 2012

Běžné výdaje obec 1 žák ZŠ

Běžné výdaje obec 1 žák MŠ 2012

gallery