Akční plány

Klíčová aktivita 13 představuje návaznou aktivitu projektu po zpracování návrhových částí souhrnného strategického dokumentu  ve vazbě na akční plán předjímaný Rámcovou metodikou pro tvorbu dokumentů.


Cílem klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce dle aktualizované Rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů, které chtějí obce na území SO ORP na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat, případně v nich promítnout změny rozvojových preferencí v území, které vyplynuly z 2. oficiálního setkání.
 

Předpokladem je obligatorní zapojení všech pokračujících smluvních partnerů do činností klíčové aktivity.V rámci klíčové aktivity se počítá se zapojením regionálních koordinátorů a motivujících starostů/zastupitelů v zapojených územích SO ORP, jejichž hlavní úlohou bude zajištění komunikace a informačních toků z a do území vzhledem k aktivitám projektu PMOS, koordinace činností a podpora dosažení konsenzu v území.
 

Harmonogram klíčové aktivity: 06/2015 – 10/2015
 

Součástí klíčové aktivity je vytvoření jednoduché webové aplikace, umožňující sdílení dobrých příkladů aktivit mezi jednotlivými týmy a územími. Souhrn výstupů aktivity naleznete v interaktivních odkazech aplikace níže.


Přehled výstupů dle jednotlivých krajů