01.08.2013

Projekt Svazu Podpora meziobecní spolupráce a vysvětlující informace k připravované aktivitě ze strany SMS ČR

Svaz realizuje systémový projekt Podpora meziobecní spolupráce, o kterém podrobněji informujeme v nejnovějším čísle INS a také na našich webových stránkách. Tento projekt slouží obcím, které jsou ze zákona odpovědné za základní veřejné služby občanům, a má podpořit spolupráci obcí při jejich zajištění. Desítky starostů obcí již vyjádřily projektu svou podporu, a to i formou aktivního zapojení přímo na jeho realizaci v území.

Svaz realizuje systémový projekt Podpora meziobecní spolupráce, o kterém podrobněji informujeme v nejnovějším čísle INS a také na našich webových stránkách. Tento projekt slouží obcím, které jsou ze zákona odpovědné za základní veřejné služby občanům, a má podpořit spolupráci obcí při jejich zajištění. Desítky starostů obcí již vyjádřily projektu svou podporu, a to i formou aktivního zapojení přímo na jeho realizaci v území.

Vzhledem k důležitosti správného pochopení aktivit a upřesnění rolí jednotlivých aktérů v území komunikují zástupci Svazu o projektu i s dalšími organizacemi, jako je SMS ČR, SPOV, NAS MAS apod. Jak bylo Svazu sděleno na posledním setkání dne 31. července 2013, připravuje SMS ČR projekt na vzdělávání zaměstnanců MAS. Název projektu je však zavádějící – „Místní akční skupiny jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní územní veřejnou správu v ČR“ – a starostové se dotazují na možnou spojitost mezi aktivitou SMS ČR a projektem Svazu. Proto považujeme na nutné upřesnit následující:

  • jde o jiný projekt, než který realizuje Svaz měst a obcí ČR;
  • projekt Svazu je určen pro obce, projekt SMS ČR slouží MAS;
  • projekt Svazu nevyžaduje na rozdíl od projektu SMS ČR žádné přímé spolufinancování;
  • projekt Svazu je již ve stadiu realizace, projekt SMS ČR je teprve připravován.

V případě dalších dotazů k projektu na Podporu meziobecní spolupráce nás prosím kontaktuje na adrese: mos@smocr.cz. V brzké době dojde také ke spuštění nových webových stránek projektu www.obcesobe.cz, kde budeme pravidelně informovat o jeho vývoji.