Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky zaměstnanců CSS s odpověďmi k různým okrůhům. Například:

• ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu,

• vytvoření nové klíčové aktivity v projektu,

• k dodatkům ke Smlouvě o vzájemné spolupráci,

• k prodloužení realizace projektu.

29.05.2019

OTÁZKY/ODPOVĚDI K PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU

OTÁZKY A ODPOVĚDI týkající se prodloužení realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Obecné · Jakou právní formou se stávající CSS zapojí do prodloužení

02.03.2018

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉMU DODATKU KE SMLOUVĚ – POVĚŘENEC/SPECIALISTA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OTÁZKY A ODPOVĚDI K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 1) Jakou právní formou se DSO zapojí a mohou získat

07.04.2017

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OTÁZKY A ODPOVĚDI K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 1) Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí

13.06.2016

Otázky/odpovědi k projektu „Centra společných služeb"

Zveřejnili jsme pro vás nejčastější otázky a odpovědi ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017