18.11.2022

Zúčastněte se Informačních dnů k programu Horizon Europe klastr 5

Ve dnech 15. a 16. prosince 2022 se budou konat online Informační dny Evropské komise pro program Horizon Europe klastr 5. Odpoledne 15. prosince je rovněž plánováno online partnerské setkání (Brokerage Event) zájemců o účast v projektech a prezentace (pitching session) vybraných účastníků.

V rámci informačních dní budou představena výzkumná a inovační témata navržená pro rok 2023 v rámci pracovního programu 2023-2024 klastru. Žadatelům poskytnou příležitost dozvědět se více o možnostech financování v rámci nového pracovního programu se zaměřením na zelený a digitální přechod s cílem dosáhnout klimatické neutrality v Evropě do roku 2050.

Na partnerské setkání a prezentace vybraných účastníků je vyžadována registrace nejpozději do 28. listopadu 2022. Registrace zde

Podrobnější informace k akcím naleznete zde: Horizon Europe info Day - Cluster 5 nebo Brokerage event

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, SMO ČR