26.03.2020

Zpracování osobních údajů o zdravotním stavu - otázky a odpovědi

ÚOOÚ doplnil sekci často kladené dotazy. Jaký je postup při zpracování osobních údajů o zdravotním stavu osob, které mohou být šiřiteli nákazy? Údaje mohou sloužit i k jejich předchozí lokalizaci či k dohledání dalších osob, které s nimi byly ve styku. Otázky v souvislosti s opatřeními pro zamezení nákazy a ochrany zaměstnanců kladou také zaměstnavatelé.

Otázky a odpovědi zpracoval Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách zde.