21.01.2021

Znáte Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven?

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven zřídila Moravská zemská knihovna s podporou ministerstva kultury v roce 2018.

Vznik metodického centra je motivován současnými potřebami veřejných knihoven, které se od forem tradiční práce se čtenáři stále více posouvají k poskytování širokého spektra služeb a programů, vzdělávacích, kulturních i sociálních. Knihovny již nejsou jen místem půjčování knih, ale stávají se komunitními centry, přispívajícími k rozvoji občanské společnosti. Hlavním posláním metodického centra je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat. Metodické centrum nabízí poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven poskytuje:

rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,

informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře,

kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,

odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,

metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven.

 

 

Více informací o činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven najdete na https://mcvrk.mzk.cz/. Obsahují například inspirativní fotografie již zrealizovaných projektů, informace o možnostech financování, manuály, doporučení i rádce pro realizaci konkrétních interiérových prvků.

Metodické centrum zastřešuje pro celou republiku Moravská zemská knihovna v Brně a kontaktní osobou, na kterou se můžete obrátit, je Mgr. Lenka Dostálová, email: mcvrk@mzk.cz, tel: 541 646 165; mob.: +420 777 459 119

Na přiložené fotografii: Obecní knihovna Jaroměřice