07.07.2020

Změna sazby odměn za zajištění úpravy a využití odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM informuje o úpravě výše sazby odměn za zajištění úpravy a využití odpadů z papírových obalů u subjektů úpravce odpadu (třídící linky).

Od 1. 7. 2020 upravuje autorizovaná obalová společnoct EKO-KOM výši sazby odměn za zajištění úpravy a využití odpadů z papírových obalů u subjektů úpravce odpadu (třídící linky).


Situace s odběrem papíru a jeho ceny, se v ČR stabilizovala a věříme, že i díky naší intervenci, kdy jsme od počátku tohoto roku razantně navýšili odměny. Postupem času znovu došlo ke zvýšení poptávky po sběrovém papíru z kontejnerového sběru. Průměrná prodejní cena vytříděného papíru se vrátila na úroveň, která zajišťuje pozitivní ekonomickou bilanci recyklace této suroviny. Zároveň i přes výjimečnou situaci v rámci koronavirové krize, nedošlo k poklesu sběru papíru v obcích a městech. Příznivě na odbyt i ceny, zapůsobila mimo jiné poptávka českého průmyslu po obalových materiálech, vyrobených v ČR.
S účinností od 1. 7. 2020 proto omezujeme naší intervenci a upravujeme sazbu třídícím linkám za dotřídění obalového papíru na 270 Kč/t. Cena vytříděného papíru v druhém čtvrtletí 2020 se již totiž vrátila na úroveň odpovídající období třetího čtvrtletí 2019. Prodejní ceny i méně hodnotných druhů papíru oproti počátku roku dosahují dvojnásobku až trojnásobku a hodnoty hlavních burzovních indexů obchodu s papírem PIX se vrátily na úroveň podzimu minulého roku. Přestože jsou ceny na úrovni podzimu minulého roku, naše platby třídičkám za dotříděný obalový papír zatím ponecháváme v porovnání s loňskými platbami o něco vyšší, protože situace je nadále nestabilní, a proto považujeme za nutné korekce na předkrizový stav činit pozvolně.
Jak bylo již dříve avizováno, od 1. 7. 2020 jsme zahájili program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy. Jeho nedílnou součástí je kromě platby bonusu obcím za každou nádobu ve veřejné sběrné síti, do které je možno třídit kovové obaly samostatně nebo ve více komoditním sběru, také zvýšení odměny úpravcům odpadů za dotřídění kovových obalů ve směsi z 30 Kč/t na 420 Kč/t odpadů z obalů. Tato odměna slouží pro pokrytí průměrných zvýšených nákladů s dotříděním kovových obalových odpadů sbíraných ve směsi.
Trh s druhotnými surovinami budeme i nadále pečlivě sledovat a budeme na jeho vývoj reagovat odpovídajícími korekcemi, případně jinými opatřeními v případě krizového vývoje.
Nový sazebník platný od 1. 7. 2020 naleznete na našich webových stránkách.

Martina Filipová ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM, a.s.