12.05.2022

Zkoušky odborné způsobilosti u pracovníků OSPOD již nejsou podmínkou pro poskytnutí transferu

MPSV vyhovělo podnětu Svazu měst a obcí ČR spolu se Sdružením tajemníků ve věci odborné způsobilosti u pracovníků OSPOD jako podmínky pro poskytnutí transferu.

Svaz měst a obcí ČR spolu se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR vznesl vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí podnět týkající se podmínek poskytování transferu na oblast sociálně-právní ochrany dětí. Svaz upozorňoval na nejednotnost metodického vedení ve věci uznatelnosti zkoušek odborné způsobilosti a apeloval na změnu připravené metodiky. Ministerstvo připustilo, že současná právní úprava odborné způsobilosti je nevyhovující a bude usilovat o její jednoznačné vymezení. Co se výplaty transferu na agendu sociálně-právní ochrany týče, nárok na základě podnětu Svazu a Sdružení tajemníků již není doložením zkoušky odborné způsobilosti podmíněn a metodika byla ze strany ministerstva dle tohoto požadavku upravena. Více viz přiložený dopis adresovaný panu předsedovi Luklovi.  

Mgr. Claudia Varhol, Legislativní a právní sekce SMO ČR