04.01.2022

Zastupitel v kurzu

Ministerstvo vnitra připravilo již 4. ročník vzdělávacího programu pro zastupitele obcí s cílem zvýšit jejich znalosti a dovednosti v problematice řízení obcí.

Součástí vzdělávacího programu jsou tři kurzy:

1) jak odpovědně zvýšit příjmy obce,

2) krizové řízení v praxi zastupitelů a

3) efektivní řízení ve veřejné správě (strategické a projektové řízení).


Kurzy jsou pro zastupitele zdarma a budou se konat dle situace online, nebo prezenčně ve vybraných krajských městech, přičemž budou probíhat mezi lednem a květnem 2022. Více informací lze nalézt na www.zastupitelvkurzu.cz, případně na facebookové stránce programu www.facebook.com/zastupitelvkurzu a také v přiloženém letáku.