18.11.2020

Zajištění zpětného odběru televizí a monitorů Samsung

Mezi společnostmi Elektrowin a.s. a Rema systém a.s. byla uzavřena smlouva.

Na základě této nově uzavřené smlouvy budou televize a monitory Samsung ze sítě veřejných sběrných míst společnosti Elektrowin a.s. zřízených v obcích nad 2000 obyvatel předávány společnosti REMA systém na sjednaných místech zřízených u smluvních zpracovatelů společnosti ELEKTROWIN a.s. Praktická realizace zpětného odběru bude v obcích probíhat na základě objednávky v informačním systému Recos a odměny za sběr budou obcím vyplaceny ve výši a v termínech stanovených smlouvou mezi příslušnou obcí a Elektrowin a.s.