06.04.2020

Žadatelé a příjemci evropských dotací

Informace a opatření MMR-Národního orgánu pro koordinaci pro žadatele a příjemce evropských dotací.