21.09.2021

XVIII. SNĚM: Usnášeníschopnost i díky Vašemu hlasu a další vrcholní politici potvrdili svou účast!

Přípravy XVIII. sněmu Svazu měst a obcí jsou v plném proudu. Na tom letošním se budou schválovat nové Stanovy i Priority Svazu - i Váš hlas rozhodne, zda se to podaří. Vrcholní zástupci státní správy i samosprávy společně zasednou u jednoho stolu. Na to vše a mnohem víc se můžete těšit od 21. října 2021 v Hradci Králové.

Účast již přislíbili nově i místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Dále se můžete těšit na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, předsedu ÚOHS Petr Mlsnu a mnoho dalších. Čelní představitelé státní správy i samosprávy a nezapomenutelná atmosféra, to je Sněm Svazu měst a obcí.

Jak se přihlásit k osobní účasti či zplnomocnit zástupce v případě, že se nemůžete účastnit osobně? Na koho dalšího se můžete těšit? A proč se letos bude hlasovat o změně Stanov? To vše se dočtete na oficiální stránce XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR.