19.03.2021

XVIII. SNĚM PŘESUNUT NA PODZIM

XVIII. sněm se bude nově konat v podzimním termínu 21.- 22. 10. 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Rozhodla tak Rada Svazu vzhledem k aktuální epidemické situaci.

Rada Svazu schválila změnu termínu letošního XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR. Původní květnový termín vzhledem k současnému vývoji epidemické situace není realizovatelný. Novým termínem byl schválen čtvrtek 21. října 2021 od 9:30 hodin až pátek 22. října 2021 do 12:15 hodin.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky, může ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo a kde jsou nedostatky.