23.05.2023

XIX. sněm SMO ČR zvolil novou Radu

Ve čtvrtek 18. května došlo na XIX. sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci také k volbě nové Rady.

Rada řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sněmu. V současné době má 108 členů se 110 hlasy (Pozn.: hl. m. Praha má tři hlasy.).

Seznam členů Rady zvolené 18. 5. 2023 v Olomouci na XIX. sněmu Svazu nejdete v příloze.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR  •    nova-rada-po-xix-snemu-na-web-final-3.xlsx - pro stažení tohoto souboru se prosím přihlaste