25.05.2022

Webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ

Dne 24.5.2022 se konal webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ. Ve studiu společnosti LEAGLEONE byl místopředseda Svazu a zkušený starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal a Adam Sigmund s Michalem Žižlavským z kanceláře ZIZLAVSKY, kteří jsou renomovanými advokáty a insolvenčními správci.

Jak postupovat, na koho se obracet a čeho se vyvarovat se tak účastníci webináře mohli dozvědět v průběhu dvouhodinového vystoupení. Současně mohly být pokládány on-line dotazy, kterých bylo vskutku mnoho a webinář se tak protáhl přes stanovenou časovou dotaci 2 hodin.

Webinář, jenž byl určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany se dnes odehrál za přítomnosti místopředsedy Svazu a starosty obce Velký Osek Pavla Drahovzala a zkušených advokátů a insolvenčních správců Adama Sigmunda a Michala Žižlavského. Dvouhodinový čas, který byl na webinář vymezen, utekl jak mávnutím proutku a dá se s přehledem konstatovat, že rozhodně nebyl dostatečný.  

Úvodem byly zmíněny příklady z minulosti s řešením odebrání licence ERB BANK a otázka incidenčních sporů. Pavel Drahovzal zdůraznil nutnost informovat zastupitelstvo obce ve stižených municipalitách o aktuální situaci a sledovat i aktuální stav likvidačního řízení Sberbank CZ. Účastníci byli upozorněni na oznámení o likvidaci společnosti Sberbank CZ uveřejněné v Obchodním věstníku a výzvu likvidátorky společnosti k uplatnění pohledávek za likvidovanou společností ve lhůtě do 09.09.2022. Neboť závazný vzor přihlášky do likvidace není dán, lze přihlášku vyhotovit dle uvážení, avšak tak, aby bylo předloženo jednoznačné vyčíslení pohledávky věřitele včetně doložení právního důvodu vzniku tohoto nároku. Přihlášce pohledávky do likvidace bude dále věnována pozornost i Svazem, sledujte prosím proto naše webové stránky.

Mezi dalšími řešenými otázkami byly i soutěžení úvěru obcemi s cílem přijmout nejvýhodnější nabídku, ale současně při zachování schopnosti splácet dlužnou částku, jak řešit rozjeté investice financované dotačně či tzv. pravidlo štafety – odpovědnosti jednotlivých úrovní členů zastupitelstva a zúčastněných odborných či úředních osob. Přínosné bylo i zmínění připravovaných podkladů pro zasedání zastupitelstva včetně doložení argumentace důvodů předložení, přijetí či naopak nepřijetí navrhovaných řešení. Účastníci byli vyzváni k přípravě úplných skutkových tvrzení a jejich důkazních doložení tak, aby jejich přihlášky do likvidace mohly být zpracovány, pokud ještě nebyly, co nejsnadněji.

Závěrem Pavel Drahovzal vyzval k tomu, aby situace se Sberbank CZ nebyla zneužívána v průběhu předvolebního boje při komunálních volbách na podzim 2022. Uvedl, že se jedná o situaci vzniklou zcela nezávisle na vůli kohokoliv a viníky nejsou představitelé obcí a měst. Dle jeho slov z ní lze vytěžit to, že posílí ještě více odolnost měst a obcí a bude předmětem dalších jednání s vládními představiteli tak, aby byla připravena i případná úprava legislativy.

Neboť webinář zaznamenal vskutku obrovskou účast zástupců měst, obcí i krajů a dalších subjektů, je zvažována příprava dalšího dílu v měsíci srpnu tohoto roku. Současně bude připraven záznam z proběhlého webináře, jenž bude dán k dispozici mj. na webové stránky Svazu. O veškerých aktualitách bude Svaz pravidelně informovat.

 Alena Klimtová