14.10.2020

Webinář Implementace Cílů udržitelného rozvoje na úrovni obcí a měst

Online webinář k tématu udržitelného rozvoje pro zástupce měst a obcí se uskuteční 15. prosince 2020. A o čem bude? Realizace principů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Začlenění principů udržitelného rozvoje do opatření realizovaných v obcích a městech. Příklady dobré praxe. Zásadní strategické dokumenty a mnoho dalšího.

Zveme vás na online webinář k tématu udržitelného rozvoje pro zástupce měst a obcí.

Uskuteční v úterý 15. prosince 2020, 9:00-12:00 hodin.

Jeho cílem bude zvýšit povědomí volených i nevolených zástupců obcí o realizaci principů udržitelného rozvoje na místní úrovni a motivovat k začlenění principů udržitelného rozvoje do opatření realizovaných v obcích a městech.

Webinář nabídne také inspiraci: jak je udržitelný rozvoj prakticky realizován v evropských i českých městech, a to pomocí příkladů dobré praxe a zkušeností přímo z těchto měst. Dále budou představeny související zásadní strategické dokumenty.

Technické detaily k připojení doplníme v dostatečném předstihu před konáním webináře.

Barbora Láníčková, SMO ČR

 

 

Webinář je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.