07.11.2022

Vzdělávácí seminář „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní vzdělávací seminář s názvem „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“, který se bude konat 23. a 24. 11. 2022 (středa a čtvrtek, 9:00 - 16:30 hod.) v prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město, Praha 1).

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nejen pro členy Pracovní skupiny Smart Cities vzdělávácí seminář „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“

Vážené členky a členové Pracovní skupiny Smart Cities,

Cílem vzdělávacího semináře je seznámit účastníky s principy i aktuálním vývojem konceptu SMART (SMART Cities, SMART Villages i SMART Regions) a možnostmi realizace SMART řešení za využití nových technologických nástrojů a inovativních přístupů, které dříve nebyly k dispozici, a jejichž rozvoj je založen zejména na digitalizaci. Hlavním tématem budou způsoby financování těchto řešení a současná poptávka po inovacích, které si vynutila aktuální situace (ať už geopolitická nebo socioekonomická) a které mají potenciál být prospěšné pro obyvatele, a to na municipální, regionální a nakonec i národní úrovni, vždy ve vazbě na naplňování Koncepce Smart Cities -  odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města. 

K přihlášení prosím využijte formulář. Program vzdělávacího semináře je dostupný v tomto odkazu.

Neváhejte předat tuto pozvánku dalším případným zájemcům. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná.

Zdroj: MMR