02.12.2020

Výzva pro DSO k zapojení do projektu na podporu lokálních ekonomik OLEK

Začíná realizace dlouho připravovaného projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu lokálních ekonomik, OLEK. Co bude projekt řešit? Jde o možnost podpořit skrze malý projektový tým deset dobrovolných svazků obcí v jejich projektech a úsilí, které cílí na rozvoj lokálního hospodaření. A to formou příspěvku na mzdu pracovníka DSO ve výši 0,5 úvazku po dobu 2 let. Termín pro podání přihlášky je pouze do 18. prosince.

Oproti původním záměrům velkého projektu půjde o pilotní řešení pro několik DSO. Spoluúčast na financování bude ve výši zhruba 10 - 15% přijatých finančních prostředků.

Pro realizaci celého projektu je základním východiskem území správního obvodu obce s rozšířenou působností. DSO, které budou chtít být zapojeny do projektu, budou nutně povinny splnit současně alespoň následující podmínky územní působnosti:

  • Členské obce mohou být prostřednictvím DSO zapojeny do projektu pouze jednou (tzn. územní působnost zapojených DSO stanovená katastrálními územími členských obcí se nesmí překrývat).
  • V rámci každého území správního obvodu obce s rozšířenou působností bude do projektu zapojeno pouze jediné DSO.
  • V DSO by mělo být zapojeno minimálně 15 členských obcí (nižší počet obcí je možný v ORP s nižším počtem obcí než 30).

Vybráno bude deset DSO, které mají co nejjasnější představu, jak a proč podpořit své lokální ekonomiky a které budou reprezentovat dobrovolné svazky v rámci republiky, a to podle geografické polohy nebo podle charakteru, tedy venkovská i příměstská, zemědělská či naopak průmyslová území.

Přihlášky budou vyhodnoceny dle uvedených kritérií pověřenými pracovníky projektu do 31. 1. 2021. Kritéria pro výběr DSO naleznete v přiloženém dokumentu a jsou sestavena v pořadí podle důležitosti.

Přihlášku naleznete v příloze.  Podepsanou předsedou DSO ji v pdf formátu prosíme pošlete emailem na adresu smocr@smocr.cz do pátku 18. prosince 2020.

Pro případné dotazy a doplnění informací můžete kontaktovat Ing. Dana Jiránka, email jiranek@smocr.cz, tel: 606 770 181, Jaromíra Jecha, email jech@smocr.cz, tel: 603 841 031, nebo Roberta Zemana, email zeman@smocr.cz, tel: 602 931 196.