15.08.2022

Výzva na podporu sociální práce v rámci OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 03_22_009 s názvem Podpora sociální práce.

Hlavní prioritou této nové výzvy je personální posílení výkonu sociální práce na obcích typů I., II. a III., dále na krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce jak u nových, tak stávajících sociálních pracovníků.

 

Na výzvu je vyčleněno 300 mil. Kč a oprávněnými žadateli, kteří mohou předkládat žádosti o podporu, jsou obce, kraje a dobrovolné svazky obcí na celém území České republiky. Výzva běží od 19. 7. 2022 a zájemci budou moci registrovat své žádosti do 21. 04. 2023. Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 36 měsíců.

 

Žádost o podporu z OPZ+ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP21+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu je k nalezení na adrese https://iskp21.mssf.cz.

Více podrobností viz příloha.

Alexandra Kocková