14.02.2020

Využijte výhody společného nákupu

Ministerstvo financí oslovilo Svaz měst a obcí ČR s nabídkou zapojení se do společného nákupu notebooků připravovaného MF v roli centrálního zadavatele.

Podle usnesení vlády České republiky č. 487 ze dne 8. července 2019 je společný nákup možné realizovat nejen pro organizační složky státu, ale pro veškeré subjekty veřejné správy. Ministerstvo financí v posledních dvou letech realizovalo řadu centrálních veřejných zakázek především na pořízení osobních vozidel a výpočetní techniky. Podle jejich zkušeností lze největších úspor dosáhnout na straně malých organizací, jestliže se připojí k objemnému nákupu většího zadavatele. I z tohoto důvodu by rádi na pilotním projektu vyzkoušeli možnost budoucí spolupráce státní správy a samosprávy v oblasti společného nákupu. MF v současné době připravuje resortní nákup minimálně 2500 notebooků, monitorů a dokovacích stanic pro finanční a celní správu.

„Nabídku účasti jsme již rozeslali dalším resortům státní správy, a proto lze předpokládat, že ještě dojde k navýšení uvedeného objemu,“ říká ředitel odboru Daniel Jirásko a pokračuje, „k poslednímu nákupu výpočetní techniky se připojilo 41 subjektů státní správy. S ohledem na skutečnost, že právě se společným nákupem notebooků máme rozsáhlé zkušenosti (včetně prověřené technické specifikace) považujeme aktuálně připravovanou veřejnou zakázku za ideální pro otestování účasti subjektů mimo státní správu. Z pohledu členů Svazu měst a obcí lze zapojením do takto objemného společného nákupu dosáhnout především finanční úspory. Podle vyhodnocení předchozích nákupů se úspory z rozsahu pohybují v rozmezí cca 35 – 50 % oproti maloobchodním cenám. Výpočetní technika je navíc pořizována se zárukou na 5 let s garancí opravy/výměny do druhého dne na místě u zákazníka, což představuje pro odběratele značný komfort. Obdobné navýšení záruky se v maloobchodě standardně poskytuje za příplatek cca 5 000 Kč. V příloze můžete nalézt technickou specifikaci poptávaného notebooku, dokovací stanice a monitoru. Poptávat lze i jednotlivé prvky samostatně (např. pouze notebook, pouze monitor) nebo kompletní pracovní sestavu. S ohledem na zapojení mnoha pověřujících zadavatelů však nemůžeme akceptovat požadavky na úpravu technické specifikace.“

Z administrativního pohledu jsou veřejné zakázky zadávány v nadlimitním režimu v dynamickém nákupním systému Ministerstva financí, když průměrná doba realizace od zaslání požadavku do uzavření smlouvy s dodavatelem činí dva měsíce. Ministerstvo financí zajišťuje pouze administraci zadávání veřejné zakázky – smlouvu s dodavatelem si každý pověřující zadavatel následně uzavírá a financuje samostatně. Předpokladem účasti ve společném nákupu je uzavření jednoduché smlouvy podle § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou mezi sebou centrální a pověřující zadavatel upraví vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.

V případě předběžného zájmu postačuje vyplnit do přílohy kontaktní údaje včetně požadovaných počtů a následně odeslat na emailovou adresu verejne.zakazky@mfcr.cz. S ohledem na účast jiných pověřujících zadavatelů lze požadavek zaslat v termínu do 25. února 2020. Předpokládané zahájení zadávacího postupu je stanoveno na druhou polovinu měsíce března. V případě potřeby dalších informací prosím kontaktujte pana Jirásko na email: daniel.jirasko@mfcr.cz, nebo tel. 257 042 463. 

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv  e-mail: podatelna@mfcr.cz  Telefon: +420 257 041 111  Fax: +420 257 042 788