09.08.2021

Výroční zpráva o činnosti Svazu měst a obcí ČR v roce 2020

Turbulentní rok 2020 přinesl mnoho úspěchů i mnoho výzev do roku 2021. Výroční zpráva jako každý rok reflektuje činnost orgánů Svazu, spolupráce s dalšími subjekty i legislativní počiny daného roku.

Můžete si také projít archiv výročních zpráv Svazu měst a obcí ČR.