25.11.2021

Výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce prostřednictvím indexace cen

Ministerstvo pro místní rozvoj doplnilo svoji metodiku v souvislosti s nárůstem cen ve stavebnictví.

Doplnění obsahuje další metodická doporučení týkající se možnosti vymezení výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Situace, kdy dochází k výraznému nárůstu cen v průběhu plnění veřejné zakázky, může ztěžovat dokončení veřejné zakázky a v krajním případě vést i k předčasnému ukončení závazku a nedokončení stavby, což s sebou nese zvýšené náklady a provozní komplikace. Jako možné preventivní řešení pro smlouvy na realizaci veřejných zakázek na stavební práce se jeví indexace cen. Z výše citovaného ustanovení zákona je zřejmé, že zadavatel má poměrně široké možnosti, jak k případné indexaci přistoupit, je však vždy třeba dbát zejména na to, aby výhrada byla skutečně jednoznačná. Účelem metodiky je upozornit zadavatele, kterými otázkami by se měl při formulaci jednoznačné výhrady prostřednictvím indexace cen zabývat. Metodika je ke stažení níže či na odkazu: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/.

Mgr. Ivona Mottlová