12.09.2022

Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Ministerstvo financí pořádá v říjnu a listopadu veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí. V rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021 se identifikují nedostatky stávajícího systému finanční kontroly a shromažďují doporučení k jejich nápravě.

Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka pořádají veřejné konzultace, které budou probíhat v říjnu a listopadu 2022 v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021. Veřejné konzultace jsou určeny pro zástupce orgánů veřejné správy dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 

Náplní veřejných konzultací bude v dopolední části diskuse nad výsledky analytické části Projektu, jejíž cílem byla identifikace nedostatků stávajícího systému finanční kontroly a návrh doporučení k jejich nápravě. Předmětem odpolední části pak bude projednání konkrétních legislativních změn zvažovaných Ministerstvem financí v dané oblasti. Informace získané během veřejných konzultací formou zpětné vazby od orgánů veřejné správy budou využity jak pro přípravu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, tak pro související hodnocení dopadů regulace.

Veřejné konzultace budou rozděleny do tří tematických okruhů:

  • Řídicí kontrola – konzultace jsou určeny především pro ekonomy orgánů veřejné správy a pro pracovníky, kteří se zabývají nastavením vnitřního kontrolního systému nebo jsou odpovědní za schvalovací procesy řídicí kontroly
  • Veřejnosprávní kontrola – konzultace jsou určeny především pro pracovníky kontrolních útvarů orgánů veřejné správy
  • Interní audit – konzultace jsou určeny především pro interní auditory orgánů veřejné správy

Více informaci a registrační formuláře jsou k dispozici zde:

Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Zdroj: MF ČR