13.08.2021

Velká výhra: místní samosprávy a jejich sdružení již nebudou v EU považovat za lobisty

Instituce EU souhlasily, že již nebudou požadovat, aby místní a regionální vlády a jejich sdružení byly zahrnuty do oficiálního rejstříku lobistů EU. EU tedy respektuje legitimitu samospráv při tvorbě politik a uznává, že by samosprávy neměly být postavené na stejnou úroveň jako soukromý sektor. Je to velký úspěch také Rady evropských obcí a regionů (CEMR), která tento požadavek dlouhodobě prosazovala u EU institucí. Místní vlády a jejich sdružení ze zemí mimo EU mohou mít stále povinnost v registru být.

Toto rozhodnutí již bylo 11. července oficiálně publikováno v Úředním věstníku Evropské komise a od této chvíle CEMR, národní asociace reprezentující místní a regionální samosprávy, obce, města a regiony se již nebudou muset registrovat registru transparentnosti EU, pokud budou chtít diskutovat s institucemi EU o nových zákonech a politikách.

Nemyslíte, že bychom se tím mohli inspirovat také v České republice?

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.