14.04.2020

Vážené starostky a primátorky, vážení primátoři a starostové, vážení přátelé,

dovoluji si obrátit se na vás s žádostí o zodpovězení otázky, která by vám mohla ve svém důsledku napomoci pozitivně ovlivňovat situaci ve vašich obcích a posílit postavení obcí v systému veřejné správy, a to i v tak obtížných dobách, které právě prožíváme.

Města a obce České republiky jsou základním článkem výkonu veřejné správy, odpovídají či zajišťují řadu veřejných služeb, v současné době především na poli sociálních služeb a potřeb. Legislativa dává jasné úkoly v přenesené působnosti a v podstatě nekončící možnosti na poli samosprávném, a to vše pak za předpokladu, že využití samosprávných kompetencí či možností neovlivní a nezasáhne do přenesené státní správy.

V době nouzového stavu sledujeme jednotlivé kroky naší vlády pro podporu ekonomiky naší země.  My, představitelé našich měst a obcí se rovněž snažíme učinit vše, abychom podle svých možností podpořili drobné podnikatele, živnostníky, rodinné firmy, pomohli těmto našim spoluobčanům v nejtěžších časech od roku 1989. Promíjíme či snižujeme nájemné, podnikají-li v obecních prostorách (těch je však menšina), dáváme dary, zvažujeme další možnosti. A najednou narážíme na překážky, které v časech prosperity zůstávají nepovšimnuty. Jeden příklad za všechny – chtěli byste snížit či prominout adresně segmentu drobných podnikatelů, živnostníků, daň z nemovitosti? Nelze, výše či koeficienty jsou pro příslušná území jednotná. Obdobně je tomu v oblasti zadávání veřejných zakázek, vztahu odváděné daně z příjmu OSVČ a místa podnikání apod.

Svaz měst a obcí v současné době shodou okolností připravuje projekt, zabývající se vztahem obcí a rozvojem lokální ekonomiky. Projektový záměr byl odpovědným orgánem doporučen k dopracování, mimo jiné i s podmínkou, aby byla v projektu zohledněna i současná situace s nákazou COVID-19, která bude mít značné dopady na lokální ekonomiku a rozvoj území.

Vážené starostky a primátorky, vážení primátoři a starostové. Přecházím k podstatě této výzvy. Táži se vás, zda vnímáte jako potřebné, aby náš Svaz realizoval projekt, který umožní posílit postavení měst a obcí ve veřejné správě v oblasti podpory lokální ekonomiky, zvláště pak se zřetelem na současnou situaci s nákazou COVID-19:

Vážené starostky a primátorky, vážení primátoři a starostové, vážení přátelé, děkuji za váš názor.

S přáním všeho dobrého váš předseda

František Lukl