21.06.2022

Vaše chytré projekty můžete přihlásit do VI. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2022 do konce července

I letos usednou zástupci Svazu měst a obcí v odborné porotě, která bude posuzovat 4 pilíře Smart City: proveditelnost, udržitelnost, prokazatelné úspory a informovanost. Do soutěže Chytrá města můžete přihlásit řešení v plném či pilotním provozu, ale také ideje, které na realizaci teprve čekají.

Všechna přihlášená chytrá řešení budou hodnocena Odbornou porotou soutěže, kterou tvoří cca 30 osobností z veřejné sféry a akademického sektoru, zástupci technologických lídrů v oboru a další významní představitelé v oblasti Smart City. Hodnocení chytrých řešení probíhá přes obecnou metodiku 4 pilířů Smart City, kterými jsou proveditelnost, udržitelnost, prokazatelné úspory a informovanost. Poté, co chytrá řešení úspěšně projdou hodnocením Odborné poroty, dochází k jejich oficiální certifikaci Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Za Svaz měst a obcí v porotě usednou Dan Jiránek, ředitel Sekce pro projekty a inovativní řešení Svazu a Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu. Oba mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Radka Vladyková je i držitelkou mnoha ocenění v této oblasti (včetně ocenění Osobnost SMART CITY v soutěži Chytrá města 2020).

Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů v oblasti Smart City a Smart Region. Soutěže se mohou zúčastnit města, obce, kraje, regiony, ale také soukromí dodavatelé inovativních řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe v oblasti Smart City. Do soutěže CHYTRÁ MĚSTA lze přihlásit jednak řešení v plném či pilotním provozu, ale také modelová řešení, popř. ideje, které na svou realizaci teprve čekají a které mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů.

Svá chytrá řešení můžete přihlašovat do VI. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2022 pomocí přihlašovacího formuláře na webových stránkách soutěže https://www.soutezchytramesta.cz/, a to až do 31. července.

ZDROJ: pořadatel soutěže - nevládní neziskové organizace Smart City Innovations Institut, z.ú.