20.08.2020

V metropolitní spolupráci vidíme budoucnost, shodli se primátoři v deklaraci ministerstvům

20. srpen 2020, Lepší ukotvení metropolitní roviny, a tím pádem snazší financování funkčních městských regionů. Tak by se dal shrnout obsah požadavků, které prostřednictvím dnes podepsané deklarace vznesli primátoři statutárních měst na ministerstva České republiky.

Představitelé největších měst České republiky se dnes sjeli do Brna, kde se konalo zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR. Jejich jednání vyvrcholilo podpisem deklarace, která definuje základní požadavky k budoucnosti a institucionalizaci metropolitní spolupráce. Města se tak zavázala aktivně prosazovat myšlenku metropolitní spolupráce s cílem vyjednat pro její rozvoj co nejlepší podmínky. Dokument rovněž shrnuje dosavadní pozitivní zkušenosti s implementací nástroje ITI, zvláště co se týče koordinace rozvojových integrovaných projektů, provázání jejich dopadů, odstranění duplicit a předcházení jejich vzniku, což vše vede i k ekonomickým úsporám. „Metropolitní oblasti jsou kulturním, hospodářským a společenským centrem, v jejich spolupráci a rozvoji vidíme velký přínos do života měst i obcí,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. K bodům deklarace patří i žádost o urychlení debaty o tom, aby byly pro metropolitní oblasti lépe dostupné finanční prostředky i z národních zdrojů (např. Modernizační fond, národní dotační tituly).

V deklaraci města žádají Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra a další národní orgány, které mají v gesci územní rozvoj, aby prolomily debatu k vhodnějšímu institucionálnímu ukotvení metropolitní spolupráce. „Postavení metropolitních oblastí je, co se týče legislativních nebo strategických dokumentů, velmi vágní. Přitom zkušenosti z posledních let jasně ukazují, že má smysl budovat spolupráci nejen na úrovni měst nebo krajů, ale právě i metropolitních oblastí, v nichž jsou obce přirozeně provázané v tématech jako veřejná doprava, budování protipovodňových opatření, čističek odpadních vod, výstavba cyklostezek apod. Do Brněnské metropolitní oblasti se během sedmileté spolupráce podařilo dostat na tyto projekty zhruba 6 miliard korun,“ vyzdvihla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Na dopolední jednání primátorů navazuje odpolední program konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát. Cílem setkání odborníků a zástupců ministerstev a obecních i krajských samospráv je konkrétně pojmenovat globální i lokální přínosy a specifika metropolitní spolupráce v ČR a způsoby, jak je nadále podporovat.

Výše zmíněnou deklaraci najdete zde.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz

Ing. Alexandra Kocková
Tiskový zástupce Svazu měst a obcí ČR
Tel.: +420 725 607 753
e-mail: kockova@smocr.cz