07.06.2024

V Brně se sešla Rada SMO ČR

Návrh na spravedlivější rozdělení sdílených daní pro města i obce, digitalizace stavebního řízení a využití umělé inteligence ve prospěch obcí byla nejzásadnější témata jednání Rady SMO ČR i následné tiskové konference.

Jednání všech tří svazových Komor (Komory obcí, Komory měst a Komory statutárních město) se konalo ve čtvrtek 6. června 2024 na brněnském Výstavišti, při příležitosti veletrhu Urbis  The Smart Cities Meetup. Na jejich jednání pak navázala schůzka členů Rady Svazu a celý program uzavřela tisková konference tamtéž.

"Už na olomouckém Sněmu Svazu se účastníci shodli na podpoře změny rozpočtového určení daní (RUD) pro kraje tak, aby odpovídalo současnosti 21. století. Je na čase přijmout spravedlivější přepočet, a to zejména pro města nad 30 tisíc obyvatel, která jsou dnes i regionálními centry a jejich rozpočty hradí i investice a služby pro občany okolních menších měst a obcí." Poznamenal František Lukl, předseda SMO ČR.  

Expertní skupina SMO ČR přišla s návrhem, který zohledňuje vývoj posledních 30 let i současný stav měst a obcí. Zároveň pracuje s tzv. motivačním prvkem. Jeho navýšení může ovlivnit  ochotu jednotlivých samospráv podpořit ekonomiku na svém území. Podle svazového návrhu nebude  žádné město či obec tratit. Tento návrh představil Tibor Švec, předseda Výboru Dobrovolných svazků obcí a starosta obce Vestec u Prahy a bude také prezentován na jednání s Vládou 25. června 2024.

Dalším bodem byla digitalizace stavebního řízení, která podle nového stavebního zákona vejde v platnost 1. července 2024. Rada přijala usnesení podle kterého, byť digitalizaci a s ní spojené zjednodušení a zrychlení stavebního řízení již dlouho SMO ČR podporuje, navrhuje Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) oddálit účinnost až k 1. lednu 2025.

Na tiskové konferenci k tomuto tématu a s ním spojeným technickým problémům digitalizace mluvil předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický. Zmínil těžkosti s napojováním vnitřních systémů každého úřadu, kdy je málo času na prozkoušení a vychytání nedostatků do začátku ostrého provozu. I on doporučil za Sdružení navrhnout MMR spustit digitalizaci od ledna 2025.

Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková přítomným představila nový nástroj využívající umělou inteligenci s názvem PASMO neboli profesionální alianci spojenců měst a obcí. Nástroj připravuje kancelář Svazu. Chatbot Honzík se stane denním pomocníkem starostů a starostek a Svaz první veřejnou organizací, která nabídne samosprávám takovou službu. Nejen že zvýší jejich znalosti a dovednosti, ale dokáže také vhodně propojit veřejný a soukromý sektor. "V podstatě to bude takový malý rozum do kapsy," vysvětlovala Radka Vladyková, "pomůže i s rutinní prací nebo formulací nejrůznějších důvodových zpráv a dalších dokumentů. Naším cílem je efektivní, resilientní správa věcí veřejných."

gallery

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR