24.03.2020

Usnesení vlády č. 274 – zasedání zastupitelstva

Vláda schválila dne 23.3. 2020 nové usnesení č. 274, které se týká zasedání zastupitelstev s účinností od 23.3. 0:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu.

Zastupitelstvo se může konat pouze pokud:

  • je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu
  • nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků),
  • a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;

Doporučuje se, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zastupitelstva zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů

 

 

  • Usnesením č. 274 ze dne 23. 3. 2020, publikovaným pod č. 122/2020 Sb., rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením bylo s účinností od 24. 3. 2020 od 0:00 po dobu trvání krizového stavu

 Více v příloze.