23.09.2022

Úřad na cestě k rovnosti

Institut pro veřejnou správu v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašují 16. ročník soutěže Úřad na cestě k rovnosti na téma „Rovnost pohledem objektivu - prezentace příkladů dobré praxe v procesu fungování úřadů“.

Rovnost pohledem objektivu - prezentace příkladů dobré praxe v procesu fungování úřadů

Cílem letošního 16. ročníku soutěže je ponechat dostatečný prostor přihlášeným úřadům pro výstižnou prezentaci svých úspěchů na poli rovných příležitostí ve vizuální podobě.

Přihlášené úřady obcí, měst a krajů se mohou prezentovat třemi fotografiemi, které by měly nejlépe vystihovat téma, jak obec/ město/ kraj přistupuje k rovným příležitostem.

Zadání je pro všechny obce/města/kraje stejné:

Zašlete 3 fotografie, o kterých si myslíte,

 

  •  že nejlépe vystihují, co jste za poslední rok dokázali v pracovní, sociální, bezpečnostní, sportovní, kulturní oblasti;

 

  • co považujete za svůj úspěch, který byste rádi prezentovali;

 

  • co byste mohli uvést jako skvělý příklad, kterým byste mohli inspirovat ostatní úřady v oblasti rovných příležitostí.

 

Snímky doplňte krátkým doplňujícím textem o rozsahu maximálně 1 A4, opatřete názvem, adresou a kategorií obce (I., II., III. typu), jménem kraje a kontaktní osobou.

Své příspěvky můžete e-mailem zasílat do 25. září 2022.

Kontaktní osoba: JUDr. Jiřina Castorena, j.cas@institutpraha.cz, tel. 739 049 151, 224 943 326

Alexandra Kocková