01.02.2023

Uplatňování DPH u nájmu hrobového místa

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vypracovalo na základě přetrvávajících nejasností při uplatňování daně přidané hodnoty (dále „DPH“) při poskytování služeb nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa zpřesňující stanovisko.

Stanovisko ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Metodická informace vymezuje 4 oblasti:

  • - Nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem hrobového místa jako výkon veřejné správy
  • - Nájem hrobového místa
  • - Služby spojené s nájmem hrobového místa jako samostatné nebo vedlejší plnění
  • - Sazba daně u služeb spojených s nájmem hrobového místa.

Celé znění metodické informace si lze přečíst v příloze tohoto textu.

Ilona Masopustová, Legislativní a právní sekce