11.10.2021

UNESCO rozvíjí síť měst k podpoře vzájemného učení a udržitelnosti

V rámci organizace UNESCO vznikla mezinárodní síť měst, jejímž cílem je mimo jiné sdílení zkušeností a posilování partnerství směřující k realizaci strategie udržitelného rozvoje a rozvoji celoživotního vzdělávání. Mezi členy prozatím nejsou zastoupena města z ČR.

Organizace UNESCO je všeobecně známá především díky ochraně památek kulturního a historického dědictví. Rozvíjí však také další rozměr své činnosti, který sahá do 50. let 20. století a je zaměřen na podporu vzdělávání, partnerského přístupu, vzájemného učení a sdílení informací a dobré praxe za účelem rozvoje osobnosti i samospráv a v důsledku směřující k zachování míru.

Institut celoživotního učení UNESCO podpořil vznik tzv. Globální sítě učících se měst, která je v současné době otevřena novým členům. Zapojená města mohou mimo jiné sdílet zkušenosti, posilovat partnerství směřující k realizaci strategie udržitelného rozvoje a rozvoji celoživotního vzdělávání. Mezi členy prozatím nejsou zastoupena města z ČR, rádi bychom proto o této iniciativě informovali a podnítili zájem potenciálních nových členů. Zapojit se je možno do 30. listopadu 2021.

Iniciativa si klade za cíl mimo jiné také podporu tzv. cílů udržitelného rozvoje (SDGs), především těch zaměřených na rovnost a dostupnost vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel. Dále se zaměřuje na celkový rozvoj prostředí ve městech – bezpečnost, udržitelnost či zapojení různých skupin obyvatel do života měst.

Více informací o Globální síti učících se měst najdete (v angličtině) na https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities 

Další podrobnosti včetně podmínek členství najdete níže v dokumentu ke stažení.