03.06.2024

Umělá inteligence jako příležitost pro samosprávy

Svaz měst a obcí ČR nabízí sérii webinářů na téma „Jak může umělá inteligence pomáhat samosprávám“.

Umělá inteligence (dále jen „AI“ z anglického „artificial intelligence") představuje obrovskou příležitost pro zlepšení služeb a činnosti samosprávy v České republice. AI může významně přispět ke zefektivnění a optimalizaci procesů měst a obcí, a to nehledě na jejich velikost, rozsah přenesené působnosti, nebo počet úředníků dané obce.

Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje tuto příležitost a rád by vám nabídl možnost série webinářů na téma „Jak může umělá inteligence pomáhat samosprávám“. Máme velké množství příkladů dobré praxe z české veřejné správy, kdy je AI v praxi velmi efektivně využívána. AI vám pomůže napsat dopis, připravit návrh strategie vašeho města v oblasti udržitelné energetiky, nebo v oblasti zvýšení bezpečnosti na ulicích. AI lze využít i na přípravu investičních akcí nebo technické specifikace při zadávání veřejných zakázek. V neposlední řadě vám může pomáhat zodpovídat dotazy občanů a vyřizovat jejich potřeby.

Tímto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, a to i v tom případě, že zatím AI nijak nevyužíváte.

Dotazník je dostupný na odkazu zde. 

Vaše účast je zcela dobrovolná a všechny informace poskytnuté v rámci tohoto dotazníku budou využity výhradně pro účely vyhodnocení tohoto dotazníku a nebudou nikde individuálně zveřejněny. 

Termín vyplnění je do 25.06.2024. Časová náročnost do 10 min.

 

Děkujeme Vám předem za Váš čas a ochotu.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR