29.09.2020

Tisková konference Svazu opět upozornila na nejasné nastavení veřejných financí pro města a obce

25. září byla svolána tisková konference Svazu měst a obcí ČR, kde se opět mluvilo o potřebě vyjasnit, s jakými financemi mohou obce dlouhodobě počítat a jak stát bude kompenzovat legislativní změny, které ubírají peníze z rozpočtů obcí.

Tiskové konference se účastnili vedle předsedy Svazu a starosty Kyjova Františka Lukla, i primátorka Jihlavy Karolína Koubová se svým náměstek Vítem Zemanem a primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Obce a města mají dávno připravené projekty, ale musí je brzdit z důvodu rozpočtové kázně. Projekty nemůžeme pustit do soutěžní, natož realizační fáze, když netušíme, zda na ně budeme mít. Starostky a starostové se musí chovat zodpovědně a nemohou přijímat finanční závazky, které nejsou kryté rozpočtem. Máme připraveno, jen stačí začít soutěžit, ale potřebujeme vědět, s čím budeme v příštích letech hospodařit. Na tom to celé stojí,“ upozornil předseda Lukl.

Vytvoření stabilních podmínek veřejných financí povede k rychlému zadávání veřejných zakázek a tím i k celému restartu ekonomiky. Přitom 21 % investovaných prostředků se obratem vrací do státního rozpočtu v podobě DPH, kterou hradí dodavatelé.

Svaz měst a obcí ČR bude i nadále aktivně s vládou vyjednávat.

Zdroj: Tiskové oddělení SMO ČR a Taktiq Communications

 

Kontakty pro média:

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel. 725 607 753

e-mail: kockova@smocr.cz

Pavel Růžička

Taktiq Communications

mob: 775 700 103

e-mail: pavel.ruzicka@taktiq.com