29.04.2024

Téma legalizace v kurzu pro samosprávy.

Na seminář na téma „E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace“ se můžete těšit 9. května. Pro členské obce Svazu opět za zvýhodněnou cenu.

Kurz na téma: E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace

Termín: 9.5.2024, Praha a on-line

Přednáší: JUDr. Jitka Morávková.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci
 • Novely zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.) účinné od 1.7.2022
 • Novela ověřovací vyhlášky (vyhl. č. 36/2006 Sb.) 
 • Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 • Rozšíření kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra
 • Legalizace elektronického podpisu:
  • Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  • Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit
  • Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  • Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady
  • Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  • Překážky legalizace
  • Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  • Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  • Správní poplatky
 • Aktuální problémy na úseku vidimace a legalizace

 

Více informací a objednávkový formulář pro NEčlenské obce naleznete na stránkách organizátora.

Pro zástupce členských obcí Svazu opět se slevou pouze při objednání přes stránku:

www.smocr.cz/cs/kalendar-skoleni-pro-obce

ZDROJ: organizátor seminářů společnost Aliaves & Co., a.s.