19.11.2020

Svaz se stal patronem lípy v Aleji svobody

V sobotu 14. listopadu se stal Svaz měst a obcí patronem nově zasazené lípy malolisté. Stromek vlastnoručně zasadila Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu, a zapojila se nejen symbolicky do již třetího ročníku projektu Alej svobody v rámci iniciativy Sázíme budoucnost.

Prvním impulzem iniciativy, která si vytyčila za cíl společně s dobrovolníky vysadit v průběhu 5 let 10 milionů stromů ve veřejném prostoru, byla výsadba první Aleje svobody v září 2018 jako symbolický akt k stoletému výročí založení samostatného Československa.

Svaz měst a obcí podepsal v září minulého roku s Nadací Partnerství memorandum, kterým společně s ministerstvem životního prostředí stvrdil svůj zájem o zapojení do kampaně a podporu projektu výsadby alejí. Svaz však nechce zůstat jen u slov a tak se přes sychravé počasí vydala výkonná ředitelka Radka Vladyková do Šatova u rakouských hranic a spolu s téměř 90 dobrovolníky se pustila do práce. Výsledkem je 700 metrů dlouhá převážně lipová alej. Přesně zde bylo vysázeno 100 stromů – 80 lip a 20 javorů. Tak jako kapka ke kapce tvoří oceán, tak i strom ke stromu tvoří les a v tomto případě alej.

Mimo to, že zeleň má prokazatelně blahodárný vliv na naší duši, jak uvádí organizátor, Nadace Partnerství:„ Každý jeden strom toho zvládne stejně jako několik klimatizačních jednotek. Zdravý les je vlastně obrovská armáda non-stop fungujících klimatizací.“

Do výsadby se může zapojit každý, jak formou peněžitého daru, tak i svými silami. Jednotlivec i celá obec. Na stránkách www.sazimebudoucnost.cz se dočtete vše potřebné.

A nám nezbývá, než popřát projektu mnoho úspěchů a těšíme se nejpozději opět za rok.

Zdroj fotografií: Nadace Partnerství