13.01.2020

Svaz měst a obcí ČR uhájil zachování stavebních úřadů na obcích

Praha, 13. ledna 2020 Na dnešním jednání předsedy Svazu a starosty Kyjova Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou bylo potvrzeno námi požadované zachování stavebních úřadů na obcích.

Jsme velice rádi, že konstruktivní debata ohledně návrhu nového stavebního zákona vedla k tomuto kroku a děkujeme i za podporu prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra ČR Janu Hamáčkovi, který se také pro zachování stavebních úřadů na obcích vyslovil“, říká František Lukl.

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 bude František Lukl o tomto řešení jednat i s dalšími organizacemi, které projevovaly svoje nesouhlasná stanoviska s návrhem stavebního zákona, a to se Sdružením místních samospráv ČR a se Spolkem pro obnovu venkova.

Jednoznačně se všichni shodujeme na nezbytnosti urychlení povolování stavebních řízení, ať už se bude jednat o veřejnou infrastrukturu či o stavbu rodinných domů. Proto věříme, že i naše náměty a názory ohledně dalších ustanovení stavebního zákona budou také tak konstruktivně přijaty a zapracovány do novely. Týká se to zejména institutu vážení veřejného zájmu, územního plánování či plánovacích smluv“, domnívá se František Lukl.

 

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje již více než 2 750 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.