10.06.2022

Svaz měst a obcí ČR apeluje na zvýšení odměn zastupitelů

EDIT: Obdrželi jsme odpověď od Víta Rakušana, ministra vnitra ČR.

Svaz setrvale zastává názor, že by zastupitelé měli být za svou práci přiměřeně odměněni. O tom, že se jedná o práci náročnou ve všech směrech a s nikdy nekončící „pracovní“ dobou, není pochybnosti.

Ostatně výsledky hospodaření a rozvoj našich měst a obcí jsou toho jednoznačným důkazem. Dlužno poukázat na zvyšující se náročnost této práce v posledním období, kdy jsme zmítáni pandemickou krizí či důsledky ukrajinské války. Svaz se proto obrátil s apelem na zvýšení odměn zastupitelů na ministra vnitra Víta Rakušana a pevně věříme v pochopení a vyslyšení.

Ministr vnitra Vít Rakušan odpověděl dopisem na apel Svazu ohledně zvýšení odměn pro zastupitele samosprávných celků v tom smyslu, že si velmi váží náročné práce volených zástupců obcí, měst a krajů, kteří musejí řešit celou řadu aktuálních mimořádných problémů spojených například s pandemií COVID 19, důsledky „ukrajinské krize“ či dalšími ekonomickými a společenskými jevy. Naše argumenty tak vnímá jako opodstatněné.
V současné době vláda řeší napjatou situaci veřejných financí a další důsledky výše uvedených událostí. Odměňování volených představitelů obcí by nemělo vybočovat ze způsobů odměňování dalších představitelů ve veřejné sféře. Vláda se bude zabývat i dalšími požadavky na růst platů ve veřejném sektoru a očekává, že bude postupovat jednotně.

Více v přiloženém dopise.

Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR