19.12.2022

Subjekty a podmínky zastropování cen energií

Přinášíme krátké informativní sdělení týkající se kategorizace subjektů majících nárok na Vládou ČR stanovené maximální ceny energií pro rok 2023 a podmínkách pro uplatnění tohoto nároku.

Českomoravská komoditní burza Kladno pro nás připravila krátké informativní sdělení týkající se kategorizace subjektů majících nárok na Vládou ČR stanovené maximální ceny energií pro rok 2023 a podmínkách pro uplatnění tohoto nároku.

Informace najdete v přílohách.

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR