08.11.2020

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga informoval dopisem předsedu Svazu Františka Lukla o schválení Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Vláda dokument schválila bez výhrad v pondělí 19. října 2020.

Vážený pane předsedo,
mám radost, že Vás mohu i v těchto náročných dnech informovat o schválení Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Vláda dokument schválila bez výhrad v pondělí 19. října 2020 a my nyní můžeme zahájit první implementační období.


Rád bych poděkoval za spolupráci SMO ČR i jednotlivých zřizovatelů při přípravě Strategie 2030+. Těší mne, že se nám podařilo i přes omezení koronavirové pandemie připravit komunitním způsobem tak zásadní dokument pro naše školství. Řízení vysoce decentralizovaného a autonomního vzdělávacího systému vyžaduje nejen odbornou znalost problematiky, ale i osobní zkušenost a porozumění širšímu kontextu. Rádi bychom proto také realizovali oba strategické cíle ve spolupráci se zřizovateli a SMO ČR jako jejich zástupcem.

Díky synergii vznikl velmi kvalitní a systematický dokument, který vnímám v současné rychlé době plné změn jako nesmírně důležitý a prospěšný pro celý vzdělávací systém. Věřím, že i v následujícím období budeme společně aktivně spolupracovat a setkávat se nad aktivitami v rámci implementace, především v oblasti podpory a řízení škol. Budu velmi rád, pokud budete informace o nové Strategii 2030+ šířit mezi zřizovatele, které sdružujete.
Text Strategie 2030+ je k dispozici webu MŠMT, kde jsou uvedeny i podrobné informace o tvorbě dokumentu. Informace o Strategii 2030+ a aktuálním dění můžete sledovat na FB profilu Strategie 2030+.