30.04.2021

STAVEBNÍ ZÁKON JE PŘEDEVŠÍM POLITIKUM

Na posledním diskusním setkání Stavebního fóra se mluvilo hlavně o tomto problému, tedy o státem proponovaném „zestátnění“ stavebních úřadů.

Zestátněním se žádný proces neurychlil!“ tvrdí Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Pavel Černý z AK Frank Bold Advokáti s tímto výrokem nepřímo polemizuje na té nejobecnější úrovni: „Jednou z příčin dlouhého povolování výstavby je systémová podjatost.“ Což je obecně užívaný eufemismus pro závislost stavebních úřadů na samosprávě.

Na posledním diskusním setkání Stavebního fóra se mluvilo hlavně o tomto problému, tedy o státem proponovaném „zestátnění“ stavebních úřadů.

Každý, kdo se pohybuje v oblasti realit či stavitelství, ví, oč jde. V aktuálním návrhu nového stavebního zákona má být – kromě řady dalších věcí – posílena a vposledku zajištěna nezávislost státní stavební správy na samosprávě. A to má být jedním z hlavních nástrojů urychlení a zjednodušení povolovacích řízení v oblasti výstavby. Přitom jakkoli na toto téma ve veřejném prostoru zní dokonalá kakofonie názorů (k návrhu zákona se sešlo 8 000 připomínek), celkem všeobecná shoda panuje v tom, že akcelerace výstavby je prostě nutná, se současným stavem není spokojen nikdo.

Jaká je role územního plánu?

Z nepřehledné změti názorů je patrné jedno: politicky nejvýznamnější a tedy nikoli překvapivě nejkontroverznější je záměr státu (respektive vlády Andreje Babiše) změnou struktury a kompetencí stavebních úřadů jejich rozhodování maximálním způsobem oddělit od obecní samosprávy. A naopak posílit roli obcí v procesu územního plánovaní, jehož produkt má napříště být pro všechny skutečně závazným dokumentem, podle kterého (a v zásadě jenom podle něho) se ta či ona stavba povolí nebo nepovolí. Nyní tomu tak není. „Dnes prožíváme naprostý chaos!“ stěžuje si Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů. Podle něj každá obec, městská část či město právní normy i plány vykládá po svém a k tomu jí právě zmíněné propojení samosprávných orgánů a stavebních úřadů poskytuje potřebný prostor. K tomu ovšem z některých radnic zní vysvětlení – územní plán je příliš rigidní a těžkopádný na to, aby mohl reagovat na aktuální změny potřeb obyvatel obcí. (Odtud perlička ze stavební dokumentace: „My jako obec víme, že projekt je v souladu s naším územním plánem, přesto s ním nesouhlasíme!“)

Nejde jen o development

Diskuse o věcech veřejných je u nás hlavně v posledních letech plná emocí, hysterie, silných slov, hlučných polemik s neexistujícími názory a záměrných tematických posunů. Důkazem toho posledního přímo v kauze nový stavební zákon je skutečnost, že podle mnohých jde při jeho tvorbě vlastně jen o střet veřejnosti s developery, do nichž se nejen v této zemi kope s oblibou a snadno. V Česku je ovšem největším stavebníkem stát, nehledě na tisícovky stavebníků malých – a nová legislativa by měla usnadnit práci všem. Spor se tedy vůbec nevede o to, jak se mají zvýšit zisky developerů, ale jestli má v této zemi veškerá výstavba být snadnější a rychlejší (a snad tedy i lepší).

Učinit přítrž systémové podjatosti proto dozajista bude užitečné a společnosti jako celku prospěšné. Nakonec ona de iure vlastně ani nemůže existovat, zatímco de facto zkrátka funguje – a za zachování tohoto stavu se dnes obce staví. Mohlo by se tedy zdát, že z hlediska celospolečenských zájmů obce tahají za kratší konec provazu.

Jádro pudla

Jenže: výstavba probíhá právě v obcích a dopadá právě na jejich obyvatele. Samospráva pochopitelně prosazuje a chrání jejich zájmy a přání, to je ostatně její hlavní úkol. Lze schválit a v praxi pak prosazovat právní normu, s níž obce tak silně nesouhlasí? Jurisprudence i život sám na to už dávno mají odpověď. Zákon, budící zásadní odpor těch, kteří se podle něj mají chovat, je normou špatnou a zbytečnou.

Už příští týden by měla tvorba nového zákona vrcholit, Sněmovna ho bude projednávat už ve III. čtení. Je ovšem otázkou, zda-li se nový pilíř české stavební legislativy vůbec zrodí. Pokud ano, pak si účastníci poslední akce SF nejspíš vzpomenou na slova Tomáše Běhounka z AK bnt attorneys in CEE: „Nakonec se to nemusí líbit nikomu!“

Videozáznam diskuse na semináři SF „Nový stavební zákon před schválením?“ najdete na https://www.youtube.com/watch?v=i5KJnMbnsgQ

Petr Bým

Zdroj: https://www.stavebni-forum.cz/cs/stavebni-zakon-je-predevsim-politikum/