22.02.2022

Statistická data k finančnímu majetku obcí, a to i k tak často skloňovaným úsporám na běžných účtech

Národní rozpočtová rada ČR v předchozích dnech zveřejnila statistické informace k finančnímu majetku obcí a krajů v roce 2021.

Dokument je dostupný na internetových stránkách Národní rozpočtové rady zde: unrr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Studie-Uspory-USC.pdf

Materiál pracuje s daty Státní pokladny MF ČR a zaměřuje se na úspory obcí na běžných účtech a na celkový finanční majetek obcí. V analýze jsou obce rozděleny dle počtu obyvatel, a to poměrně podrobně do 12 velikostních skupin. Jedenáctistránkový dokument obsahuje přehledné tabulky a grafy, které zájemcům představí finanční majetky územně samosprávných celků.

Zdroj: Národní rozpočtová rada ČR