07.04.2020

Starostové jsou v první linii. Potřebujeme mít jasnou podporu vlády a parlamentu, deklarují členové grémia Svazu měst a obcí ČR, všichni aktivní starostové.

Praha 7. dubna 2020 – Konkrétní osudy lidí, kterým se ze dne na den zhroutilo podnikání, přišli o všechny příjmy a hledají pomoc i základní informace. Stejně jako lidé, kteří svůj domov nemají. Postarat se o ně, i to je role místních samospráv, které představují první záchytnou hráz negativních dopadů současné pandemie. V řadě případů ovšem nefunguje potřebná a nevyhnutelná synergie s vedením státu, shodli se na videokonferenci členové vedení SMO.

„Potřebujeme mít právní jistotu, tedy úplné znění všech nařízení a opatření, která jsou k dnešnímu dni účinná. Nemáme čas vybírat ze současné „bramboračky“ to, co platí. Ztrácí se v tom jak starostové, tak i podnikatelé,“ upozorňuje předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl.

Ten dal hned na začátku jednání svou funkci k dispozici. Důvodem byla účast na sobotním jednání u prezidenta republiky, které přineslo kontraverzní reakce. Členové grémia však vyjádřili předsedovi plnou podporu a shodli se, že nabídku rezignace nepřijmou. „Z rozjetého vlaku se nevystupuje a není k tomu ani důvod,“ shrnula vše výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Svaz má totiž jako největší organizace zastupující obce důležitou roli, protože je poradenským místem pro samosprávu. A nejen pro ni. Právě obce se stávají přirozeným místem, které například distribuují roušky, informují občany, spolupracují s nemocnicemi, domovy důchodců, ale řeší i další agendy. Vše probíhá v režimu krizové komunikace. Proto je potřeba synergie se státními orgány.

„Právě proto je zcela nepřijatelné, aby starostové neměli informace o počtu a jménech svých občanů, kteří jsou v karanténě, či jsou dokonce nakažení. Starosta svoji obec zná nejlépe a může nejefektivněji zajistit dodržování pravidel, která stanoví vláda. Nikdo se nemusí bát, že tyto informace zneužije,“ zmiňuje František Lukl další požadavek, který vzešel z jednání starostů.

Obce se navíc musí postarat o bezdomovce a cizince. Stát přenesl péči o tyto lidi na kraje, ty následně na obce s rozšířenou působností. „Obce se tedy teď mají postarat jak o ubytování, tak ošetřovatelský personál, bezpečnost a zásobování s tím související. Toto nařízení však bez přímé součinnosti s kraji a státem ve vztahu k nemocnicím a Policii ČR nelze rozumně naplnit,“ upozorňuje Lukl.  

Výše uvedené problémy patřily k důležitým bodům jednání na posledním setkání poradenské skupiny prezidenta ČR, kde Lukl hájil právě zájmy měst a obcí a jejich právo na větší podporu vlády i parlamentu.